f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
กิจกรรมทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ลงวันที่ 20/11/2561

'