f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
กิจกรรมทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2562
ลงวันที่ 05/03/2562

'