f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
ลงวันที่ 28/12/2565

นายชัยธวัช พรหมวิชัย ผส.ทล.8 ให้เกียรติเป็นประธานฯ เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยร่วมปล่อยขบวนรถรณรงค์ ” ใส่ใจกำลังสาม เดินทางอุ่นใจปลอดภัยตลอดปีใหม่ ” ในการนี้ได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี นางดวงตา พายุพล ผอ.ขท.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณริมทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยสีดา-ลำน้ำพาน ที่ กม.620+680 ด้านซ้ายทาง (จุดให้บริการทั่วไทย)


'