f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ร่วมพิธิเปิดโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดกาฬสินธุ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
ลงวันที่ 30/07/2562

ดร.เกียรติพงษ์  เจียรนัยธนะกิจ  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์  นำคณะเจ้าหน้าที่ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์  เข้าร่วมเปิดโครงการ  1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ  และร่วมกิจกรรมจิตอาสา  "เราทำความดีด้วยหัวใจ"  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี นายไกรสร กองฉลาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน  ณ  ที่ว่าการอำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์


'