f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ถ่ายทำรายการถนนปลอดภัย ช่อง 7 HD (สารคดีสั้นรณรงค์ลดอุบัติเหตุ)
ลงวันที่ 09/04/2564

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางดวงตา พายุพล ผอ.ขท.กาฬสินธุ์,นายประสงค์ มูลศรี ที่ปรึกษาแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์, นายชัยโรจน์ แก้วแกมแข รอ.ขท.(ป),นายอาจหาญ ศิริสำราญ รอ.ขท.(ว) และภาคีเครือข่ายในคณะทำงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมให้สัมภาษณ์ และถ่ายทำรายการถนนปลอดภัย ช่อง 7 HD (สารคดีสั้นรณรงค์ลดอุบัติเหตุ) เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่มีผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตจำนวนมาก อันเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ รวมถึงพื้นที่จุดเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข เพื่อเป็นตัวอย่างแนวทางการลดอุบัติเหตุให้กับจังหวัดอื่นๆ และเป็นการสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของปัญหาอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงเป็นการชื่นชมและให้กำลังใจหน่วยงานต่างๆ ของแต่ละจังหวัดที่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจด้านความปลอดภัยทางถนน ณ บริเวณทางหลวงหมายเลข 12 สาย กาฬสินธุ์ - อ.สมเด็จ ระหว่าง กม.637+275 – กม.640+495 ( ช่วงชุมชนเทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองฯ ) ซึ่งช่วงดังกล่าว ได้ดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงฯ โดยการก่อสร้างเกาะกลางฯ แบบยกนูน แทนเกาะกลางฯ แบบเกาะสี


'