Close
title
f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
 
ข่าวสารทางหลวง
title
โจรแสบตะเวนลักตัดสายไฟทางหลวงทำไฟส่องสว่างดับเสียหายหลายล้าน

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ เร่งสำรวจซ่อมบำรุงอำนวยความสะดวก ปลอดภัย แก่ผู้ใช้ถนน หลังมีโจรสุดแสบตะเวนขโมยลักตัดสายไฟฟ้า-อุปกรณ์ต่างๆภายในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง, หม้อแปลงไฟฟ้า ทำให้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงเกือบทุกเส้นทางชำรุดและดับหลายแห่ง รวมทั้งยังแอบขโมยอุปกรณ์ราวเหล็กกันอันตรายบริเวณสะพานและทางโค้ง เช่น น๊อตขันประกับเสา,หัวประกับราว,และเหล็ก Block Out ฯลฯ สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน และเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของราชการเป็นมูลค่าหลายล้านบาท พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยแจ้งเบาะแส ด้านผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ กำชับทุกหน่วยงานและขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันสอดส่องทรัพย์สินของทางราชการ  อ่านเพิ่มเติม
title
ประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจ และออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองกาฬสินธุ์ (ด้านเหนือ)

นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานฯ การประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร  ทางเลี่ยงเมืองกาฬสินธุ์ (ด้านเหนือ)โดยมี  นางดวงตา  พายุพล  ผอ.ขท.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ ผู้แทนสำนักสำรวจและออกแบบ สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน กรมทางหลวง, ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษา  พร้อมด้วย  นายพูลศักดิ์ สาระคร, นายประสงค์ มูลศรี, นายอนุชา จันทรา  ที่ปรึกษาคณะทำงานแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์  และคณะเจ้าหน้าที่สังกัดแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล ผู้นำชุมชน  และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการฯ  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องทศพร โรงแรมริมปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์