f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลำน้ำพาน - หนองผ้าอ้อม ระหว่าง กม.626+988 - กม.627+250 (LT.) และระหว่าง กม.626+988 - กม.628+945 (RT.) 31/05/2565 กส.26/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ