f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 07/02/2566 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
2 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 12/01/2566 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
3 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 09/12/2565 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
4 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 10/11/2565 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
5 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 05/10/2565 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
6 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 09/09/2565 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
7 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 11/08/2565 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
8 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 08/07/2565 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
9 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 14/06/2565 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
10 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 09/05/2565 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
11 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 12/04/2565 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
12 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 10/03/2565 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
13 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 04/02/2565 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
14 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 05/01/2565 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
15 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 02/12/2564 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 28 รายการ