f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2563 647/-/63/364 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2563 647/45/63/363 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2563 647/85/63/361 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2563 647/60/63/360 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2563 647/85/63/357 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2563 647/60/63/356 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2563 647/40/63/342 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2563 647/40/63/294 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2563 647/45/63/359 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2563 647/35/63/354 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2563 647/60/63/352 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2563 647/35/63/349 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2563 647/60/63/348 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2563 647/60/63/347 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2563 647/85/63/346 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 298 รายการ