f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2564 647/35/64/194 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2564 647/60/64/192 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2564 647/45/64/191 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2564 647/35/64/189 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2564 647/60/64/188 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2564 647/45/64/187 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2564 647/-/64/186 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2564 647/60/64/185 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2564 647/60/64/183 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2564 647/60/64/182 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2564 647/-/64/180 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/03/2564 647/60/64/173 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งหลักล้มลุกและแบรีเออร์พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2564 647/-/64/164 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2564 647/60/64/161 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2564 647/60/64/162 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 467 รายการ