f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งคู่สูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 106 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน - ไทยเจริญ ระหว่าง กม.55+460 - กม.66+225 (เป็นช่วง ๆ) 12/01/2566 คค 06048/พ.5.1/e37/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 บูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลำน้ำพาน - บ้านหลุบ ระหว่าง กม.626+815 - กม.627+500 ระยะทาง 0.635 กิโลเมตร 12/01/2566 คค 06048/พ.5.1/e35/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
3 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีพ.ศ. 2566 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 194 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 2416 ตอน ทางเข้าเขื่อนลำปาว ระหว่าง กม.3+395 - กม.21+715 (เป็นช่วงๆ) 12/01/2566 คค 06048/พ.5.1/e36/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
4 านอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ระหว่าง กม.33+135 - กม.33+450 (RT.) 02/12/2565 บจ.15-2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
5 านอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2009 ตอน ห้วยเม็ก - ท่าคันโท ระหว่าง กม.36+600 - กม.43+436 (CL.) เป็นช่วงๆ และทางหลวงหมายเลข 2231 ตอน ท่าไฮ - กุงเก่า ระหว่าง กม.4+425 - กม.9+219 (CL.) เป็นช่วงๆ 02/12/2565 บจ.11-2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
6 านอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.34+935 - กม.35+250 (LT.) 02/12/2565 บจ.12-2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
7 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.29+375 - กม.29+690 (LT.) 02/12/2565 บจ.14-2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
8 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2009 ตอน ห้วยเม็ก - ท่าคันโท ตอน 3 ระหว่าง กม.33+775 - กม.34+090 (LT.) 02/12/2565 บจ.13-2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
9 กิจกรรมย่อยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งคู่สูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 106 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน - ไทยเจริญ ระหว่าง กม.55+460 - กม.66+225 (เป็นช่วงๆ) ตำบลกุดโดน และตำบลอีตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 28/11/2565 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
10 กิจกรรมย่อยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด จำนวน 194 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 2416 ตอน ทางเข้าเขื่อนลำปาว ระหว่าง กม.3+395 -กม.21+715 (เป็นช่วงๆ) ตำบลดอนสมบูรณ์ ตำบลบัวบาน และตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัด 28/11/2565 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
11 กิจกรรมหลักปรับปรุงและพัฒนาถนนเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลำน้ำพาน - บ้านหลุบ ระหว่าง กม.626+815 - กม.627+500 ระยะทาง 0.635 กิโลเมตร ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 28/11/2565 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2565 647/60/66/42 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2565 647/60/66/21 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
14 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.12 ตอน บ้านหลุบ - นาไคร้ ระหว่าง กม.652+305 - กม.655+760(CL.) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (130 ต้น) 03/11/2565 กส.36/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
15 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทล.2116 ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ ระหว่าง กม.37+575 - กม.38+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/11/2565 บจ.7/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 225 รายการ