f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 แผนรายประมาณการ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ขยายทางหลวงจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร พร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยครบชุด ทางหลวงหมายเลข 2416 ตอน ทางเข้าเขื่อนลำปาว 28/05/2567 คค 06048/พ.5.1/e37/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
2 แผนรายประมาณการ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 299 ตอน ลำน้ำพาน - หนองผ้าอ้อม ผิวจราจรกว้าง 14 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทาง 1.300 กิโลเมตร 28/05/2567 คค 06048/พ.5.1/e38/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
3 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง กิจกรรมย่อย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดี่ยว สูง ๙ เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ ตอน แยกดงแหลม - ลำพันชาด ตำบลเนินยาง ตำบลโพน ตำบลทุ่งคลอง ตำบลหนองช้าง อำเภอคำม่วง ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 28/05/2567 คค 06048/พ.5.1/e39/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ขยายทางจราจรจาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๖ ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ ระหว่าง กม.๔๓+๙๐๐ - กม.๔๔+๙๐๐ ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ สายทาง 28/05/2567 คค06048/พ.5.1/e35/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ขยายทางหลวงจาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ระหว่าง กม.๑๕+๘๐๐ - กม.๑๗+๒๐๐ ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ สายทาง 28/05/2567 คค06048/พ.5.1/e36/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
6 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางฟลวงกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 1 แห่ง 10/04/2567 คค 06048/พ.5.1/e34/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
7 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2009 ตอน ห้วยเม็ก - ท่าคันโท ระหว่างกม.0+150 - กม.7+265 03/04/2567 กส.39/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
8 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2009 ตอน ห้วยเม็ก - ท่าคันโท ระหว่างกม.0+150 - กม.7+265 03/04/2567 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
9 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ ตอน 2 ระหว่างกม.27+160 - 28+050 03/04/2567 กส.28/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
10 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ ตอน 5 ระหว่างกม.33+720 - กม.35+375 03/04/2567 กส.38/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
11 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2268 ตอน คำใหญ่ - ท่าคันโท ตอน 3 ระหว่างกม.63+500 - กม.66+795 03/04/2567 กส.34/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
12 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 26500 งานระบายน้ำข้างทางและใต้ผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ตอน 8 ระหว่าง กม.14+115 - กม.14+625 03/04/2567 กส.29/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
13 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 299 ตอน ลำน้ำพาน - หนองผ้าอ้อม ระหว่าง กม.24+815 - กม.26+705 03/04/2567 กส.37/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
14 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ตอน 7 ระหว่าง กม.11+200 - กม.13+425 03/04/2567 กส.27/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
15 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ตอน 4 ระหว่าง กม.23+865 - กม.25+093 03/04/2567 กส.23/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 139 รายการ