f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2566 647/60/66/27 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2566 647/60/66/26 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2566 647/85/66/25 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2566 647/45/66/151 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2566 647/45/66/150 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2566 647/60/66/149 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2566 647/60/66/148 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2566 647/60/66/147 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2566 647/60/66/146 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2566 647/60/66/145 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2566 647/35/66/144 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2566 647/45/66/143 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2566 647/60/66/142 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2566 647/35/66/141 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2566 647/35/66/140 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 670 รายการ