f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2566 647/45/67/80 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2566 647/60/67/79 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2566 647/60/67/78 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2566 647/60/67/77 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2566 647/60/67/76 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2566 647/60/67/75 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2566 647/60/67/74 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2566 647/60/67/73 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2566 647/60/67/72 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2566 647/60/67/71 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2566 647/60/67/70 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2566 647/60/67/69 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2566 647/35/67/68 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2566 647/-/67/67 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2566 647/60/67/66 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 885 รายการ