f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 25/11/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก กิจกรรมย่อยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร พร้องอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 194 ต้น ทล. 2416 ตอน ทางเข้าเขื่อนลำปาว ระหว่าง กม.3+395 - กม.21+715 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 25/11/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก กิจกรรมย่อยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งคู่ สูง 9 เมตร พร้องอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 106 ต้น ทล. 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน ระหว่าง กม.55+460 - กม.66+225 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 25/11/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก กิจกรรมย่อยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งคู่ สูง 9 เมตร พร้องอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 106 ต้น ทล. 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน ระหว่าง กม.55+460 - กม.66+225 (เป็นช่วงๆ) เปลี่ยนแปลงแผน
4 25/11/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก กิจกรรมย่อยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร พร้องอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 194 ต้น ทล. 2416 ตอน ทางเข้าเขื่อนลำปาว ระหว่าง กม.3+395 - กม.21+715 (เป็นช่วงๆ) เปลี่ยนแปลงแผน
5 24/11/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาถนนเพื่อการท่องเที่ยว โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลำน้ำพาน - บ้านหลุบ ระหว่าง กม.626+815 - กม.627+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 22/11/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาถนนเพื่อการท่องเที่ยว โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลำน้ำพาน - บ้านหลุบ ระหว่าง กม.626+815 - กม.627+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
7 26/10/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้าน หลุบ - นาไคร้ ตอน 1 ระหว่าง กม.652+305 - กม.655+760 (CL.) เป็นช่วง ๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 26/10/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.38+324(LT.,CL.,RT.) เป็นช่วงๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 26/10/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกยางตลาด - สี่แยกหนองแปน ระหว่าง กม.8+295 - กม.12+245 (LT.,RT) เป็นช่วงๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 26/10/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ตอน 2 ระหว่าง กม.23+135 - กม.23+555 (CL.) และ กม.26+275 - กม.27+675 (LT.,RT) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 150 รายการ