f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 09/04/2564 เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564
2 09/04/2564 ถ่ายทำรายการถนนปลอดภัย ช่อง 7 HD (สารคดีสั้นรณรงค์ลดอุบัติเหตุ)
3 14/07/2563 จัดประชุมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 โครงการก่อสร้างเกาะกลางฯ แบ่งทิศทางการจราจร เพื่อความปลอดภัย
4 26/12/2562 เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563
5 30/07/2562 ร่วมพิธิเปิดโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดกาฬสินธุ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
6 25/07/2562 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562
7 10/04/2562 เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562
8 31/01/2562 มอบทุนการศึกษา
9 31/01/2562 เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562
10 06/11/2561 ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน กาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด
11 06/11/2561 เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561
12 06/11/2561 จัดกิจกรรมพิธีถวายสัตยฺปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2561