f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 28/12/2565 เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
2 24/11/2565 ประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองกาฬสินธุ์ (ด้านทิศเหนือ) ครั้งที่ 2
3 02/06/2565 ประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองกาฬสินธุ์ (ด้านทิศเหนือ) ครั้งที่ 1
4 19/05/2565 ประชุมประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
5 12/05/2565 ประชุมชี้แจงและหารือแนวทางแก้ไขปัญหา กรณีชาวบ้านตูม ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด ร้องเรียน เนื่องจากการระบายน้ำผ่านท่อลอดถนน
6 11/04/2565 เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565
7 16/11/2564 ขยาย 4 เลนแนวใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 สาย กาฬสินธุ์ – บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) - อ.คำชะอี แล้วเสร็จตลอดสาย เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ ตะวันออก – ตะวันตก (East-West Corridor)
8 16/11/2564 กรมทางหลวงขานรับนโยบาย “คมนาคมสีสัน สร้างสรรค์ประเทศไทย” เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงรับเทศกาลปีใหม่ 2565
9 06/08/2564 ร่วมบริจาคโลหิต
10 09/04/2564 เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564
11 09/04/2564 ถ่ายทำรายการถนนปลอดภัย ช่อง 7 HD (สารคดีสั้นรณรงค์ลดอุบัติเหตุ)