f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 11/04/2567 เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567
2 15/02/2567 ร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของไทยตามมาตรการส่งเสริม และสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง
3 28/12/2566 เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567
4 18/08/2566 โจรแสบตะเวนลักตัดสายไฟทางหลวงทำไฟส่องสว่างดับเสียหายหลายล้าน
5 03/05/2566 ประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจ และออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองกาฬสินธุ์ (ด้านเหนือ)
6 24/11/2565 ประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองกาฬสินธุ์ (ด้านทิศเหนือ) ครั้งที่ 2
7 02/06/2565 ประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองกาฬสินธุ์ (ด้านทิศเหนือ) ครั้งที่ 1
8 19/05/2565 ประชุมประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
9 12/05/2565 ประชุมชี้แจงและหารือแนวทางแก้ไขปัญหา กรณีชาวบ้านตูม ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด ร้องเรียน เนื่องจากการระบายน้ำผ่านท่อลอดถนน
10 16/11/2564 ขยาย 4 เลนแนวใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 สาย กาฬสินธุ์ – บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) - อ.คำชะอี แล้วเสร็จตลอดสาย เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ ตะวันออก – ตะวันตก (East-West Corridor)
11 16/11/2564 กรมทางหลวงขานรับนโยบาย “คมนาคมสีสัน สร้างสรรค์ประเทศไทย” เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงรับเทศกาลปีใหม่ 2565
12 09/04/2564 ถ่ายทำรายการถนนปลอดภัย ช่อง 7 HD (สารคดีสั้นรณรงค์ลดอุบัติเหตุ)